دگردیسی

چگونه مرگ مي تواند تنها از تو گودالي را پر كند؟

من استعداد لات بودنو ندارم البته شاید در سال کار مضاعف همتمو مضاعف کنم بتونم یه کارایی بکنم اما فعلا خیلی در این حوزه موفق نبودم اما همیشه از کلمات لاتی استقبال کردم.

تازه گی ها دو تا جمله لاتی یاد گرفتم که خیلی دارن برام

می کشمت نفس: وقتی دیدی کسی داره پررو بازی در می یاره بهش این جملرو می گی یعنی انقدر کوچیکی که مثل.... می کشمت نفس یا اسنیفت می کنم.

می زنمت بدن: این جمله هم همین کاربردو داره به آدمای پررو باید بگی حالا یادتون باشه اگه هر روز وبلاگ منو نبینید می کشمتون نففففففففففففففففس

 

[ شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 19:12 ] [ سعيده خدابخش ]

[ ]